Skład i Komisje Rady Powiatu

15. 05. 20

Stałe Komisje Rady Powiatu Stalowowolskiego:

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Edward Sulich
 2. Zastępca Przewodniczącego – Marek Kopera
 3. Sekretarz – Sebastian Nabrzeski
 4. Grażyna Janik
 5. Stanisław Paleń

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Przewodniczący - Nowak Jan
 2. Zastępca Przewodniczącego - Cholewiński Zygmunt
 3. Gargaś Andrzej
 4. Gugała Leokadia
 5. Rzegocki Alfred
 6. Samołyk Tadeusz
 7. Sołtys Mariusz
 8. Plennikowski Waldemar
 9. Wieprzęć Jaromir
 10. Zarzeczny Janusz

Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej:

 1. Przewodniczący - Nabrzeski Sebastian
 2. Zastępca Przewodniczącego - Ujda Marek
 3. Andres Ryszard
 4. Anioł Stanisław
 5. Bańka Dariusz
 6. Fila Robert
 7. Korkowski Wojciech
 8. Sołtys Mariusz
 9. Tyza Marek

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

 1. Przewodnicząca Komisji - Janik Grażyna
 2. Zastępca Przewodniczącego - Bańka Dariusz
 3. Andres Ryszard
 4. Anioł Stanisław
 5. Cholewiński Zygmunt
 6. Fila Robert
 7. Gargaś Andrzej
 8. Gugała Leokadia
 9. Kopera Marek
 10. Korkowski Wojciech
 11. Plennikowski Waldemar
 12. Tyza Marek
 13. Ujda Marek
 14. Wieprzęć Jaromir
 15. Zarzeczny Janusz

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

 1. Przewodniczący - Paleń Stanisław
 2. Zastępca Przwedniczącego - Sulich Edward
 3. Nowak Jan
 4. Rzegocki Alfred
 5. Samołyk Tadeusz