Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Grażyna Janik

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz członek Komisji Rewizyjnej

Jaromir Wieprzęć

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Leokadia Gugała

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Marek Tyza

Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Andrzej Gargaś

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Edward Sulich

Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Robert Fila

Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Mariusz Sołtys

Wicestarosta stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

Monika Ros

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

Alfred Rzegocki

Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Zygmunt Cholewiński

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Waldemar Plennikowski

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Dariusz Bańka

Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Stanisław Paleń

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa oraz członek Komisji Rewizyjnej.

Stanisław Anioł

Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Jan Nowak

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.


 

Tadeusz Samołyk

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Sebastian Nabrzeski

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, członek Komisji Rewizyjnej.

Marek Ujda

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wojciech Korkowski

Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Ryszard Andres

Urodził się 4 stycznia 1958 r. w Stalowej Woli.  Długoletni dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 2 i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Radny Rady Powiatu w kadencjach:  1998 – 2002, 2002 – 2006, 2006 – 2010, 2010 – 2014 oraz 2014 – 2018. Przewodniczący Rady Powiatu w latach 1998 – 2002, 2006 – 2010 i obecnie. W kadencjach 1998 – 2002 oraz 2002 – 2006 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury , Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W obecnej kadencji członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Marek Kopera

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Podkategorie