Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego 2014 - 2018

Urodził się 4 stycznia 1958 r. w Stalowej Woli.  Długoletni dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 2 i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Radny Rady Powiatu w kadencjach:  1998 – 2002, 2002 – 2006, 2006 – 2010, 2010 – 2014 oraz 2014 – 2018. Przewodniczący Rady Powiatu w latach 1998 – 2002, 2006 – 2010 i obecnie. W kadencjach 1998 – 2002 oraz 2002 – 2006 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury , Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W obecnej kadencji członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, członek Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.


 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa oraz członek Komisji Rewizyjnej.

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Wicestarosta stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Starosta Stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Podkategorie