Dariusz Bańka

Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej