Zygmunt Cholewiński

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.