Leokadia Gugała

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.