Grażyna Janik

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz członek Komisji Rewizyjnej