Marek Kopera

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.