Sebastian Nabrzeski

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, członek Komisji Rewizyjnej.