Jan Nowak

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.