Stanisław Paleń

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa oraz członek Komisji Rewizyjnej.