Alfred Rzegocki

Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.