Tadeusz Samołyk

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.