Marek Ujda

Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.