Zarząd Powiatu Stalowowolskiego

15. 05. 21
Janusz Zarzeczny, Starosta Stalowowolski

Urodził się 02 kwietnia 1957 roku w Osinkach (woj. lubelskie). Wieloletni dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11, a następnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli. Założyciel Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego w kadencjach: 2006-2010, 2010-2014 oraz 2014-2018. Wicestarosta Stalowowolski w latach 2007-2010. W latach 2006-2010 przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organami Pozarządowymi. Od lipca 2011 roku do listopada 2014 roku Prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli.

W obecnej kadencji Starosta Stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Mariusz Sołtys, Wicestarosta Stalowowolski

Urodził się 6 kwietnia 1976 roku w Stalowej Woli. Prawnik, absolwent studiów podyplomowych z zakresu europeistyki – specjalność administracja publiczna i samorządowa. Radny powiatu stalowowolskiego w latach 2006 – 2010, 2010 – 2014 oraz kadencji 2014 – 2018. Kierownik Stalowowolskiego Biura Powiatowego ARiMR, Wicestarosta Stalowowolski w latach 2010 – 2014. Od 2010 roku Przewodniczący Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli a także Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia. Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.

W obecnej kadencji Wicestarosta Stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej.

 

Członkowie Zarządu Powiatu

Andrzej Gargaś

Urodził się 10 czerwca 1957 r. w Rzeszowie. W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Filii UMCS.

W październiku 1981 roku rozpoczął pracę w Hucie Stalowa Wola w Dziale Zaopatrzenia. W 1990 r. został wybrany do Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola, a w 1991 r. został Przewodniczącym jednej z największych organizacji związkowych w kraju. Funkcję tę pełnił do 1998 r., zasiadał w Prezydium Zarządu Regionu  „Ziemia Sandomierska” NSZZ „Solidarność”. W latach 1995 - 2001 – wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Zakładów Przemysłu Obronnego NSZZ „Solidarność”.  Współzałożyciel i przez rok Członek Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Hucie Stalowa Wola. Przez 3 lata (od 1995 r. do 1997 roku) członek Rady Nadzorczej Huty Stalowa Wola SA wybrany przez pracowników. Zawodowo nadal związany z HSW SA, gdzie jako Specjalista d.s. Środków Unijnych realizował unijne projekty szkoleniowe dla pracowników zakładu. Autor kilku publikacji i opracowań naukowych.

W roku 1997 został wybrany na Posła na Sejm RP z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 2002 - 2006 był Radnym Powiatu Stalowowolskiego.  W latach 2006 - 2010 Radnym Rady Miasta Stalowa Wola. W 2014 r. został wybrany radnym Rady Powiatu Stalowowolskiego, członek Zarządu Powiatu. A także członek Zarządu Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – Oddział w Stalowej Woli oraz członek Zarządu Katolickiego Klubu Sportowego „ Victoria” .

Alfred Rzegocki

Urodził się w Stalowej Woli. Ukończył studia magisterskie oraz studia z Europeistyki na Paryskim Uniwersytecie Paris Nord i Uniwersytecie Rzeszowskim.

Były zawodnik sekcji koszykówki, trener, nauczyciel, menadżer sportu, samorządowiec.

W latach 90 – tych zasiadał w Radzie Miejskiej. W latach 1994 – 2002 Wiceprezydent i Prezydent Stalowej Woli. Były dyrektor Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu. Były prezes ZKS „Stal” Stalowa Wola.

 W latach 2003 – 2007 prezes Technocentrum Sp. z o. o. w Stalowej Woli.

Radny Rady Miejskiej kadencji 2010 – 2014. W obecnej kadencji  Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego, członek Zarządu Powiatu. Zasiada w Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Szczególnie zainteresowany rozwojem infrastruktury Szpitala (członek Rady Społecznej) i sportu.

 

Marek Tyza

Urodził się 21 września 1960 r. w Kraśniku. Ukończył studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.  Absolwent studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1992 roku zawodowo związany z Zespołem Szkół numer 3 w Stalowej Woli.

Od wielu lat zaangażowany w działalność samorządową. Radny Rady Miejskiej w latach 2002 – 2006, Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego przez dwie kolejne kadencje. W obecnej kadencji członek Komisji  Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej  oraz Komisji Edukacji, Kultury,  Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,  członek Zarządu Powiatu.

 

Osoby z głosem doradczym:

  1. Sekretarz Powiatu: Helena Krasoń, tel. (15) 643-36-07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Skarbnik Powiatu: Elżbieta Kulpa, tel. (15) 643-36-32, e-mail: budzet(at)stalowowolski.pl