Grzegorz Czajka pokieruje szpitalem

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Grzegorzowi Czajce. Kierownictwo nad lecznicą przejmie od 3 sierpnia 2020 r.

Chirurgia kręgosłupa w stalowowolskim szpitalu

Pełny zakres operacji kręgosłupa, miednicy i osteotomia podkolanowa – to nowe procedury wykonywane na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Przypominamy o terminach ważności dokumentów komunikacyjnych

Przypominamy, że zgodnie z art. 15zzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) - w przypadku gdy ważność m. in.:

Zarząd z absolutorium i pieniędzmi na inwestycje

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Szpital otrzymał nowy respirator

Gmina Stalowa Wola sfinansowała zakup nowoczesnego respiratora dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Sprzęt trafi na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wiceminister opowiadał o pomocy ofiarom przestępstw

Gospodarzami spotkania byli starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta Mariusz Sołtys. Chwalili oni program, który jest skierowany do osób znajdujących się w trudnej sytuacji, czy to życiowej, czy też finansowej, w jaką popadły jako ofiary przestępstw. A tych przecież nie brakuje. - Rocznie ofiarą przestępstw pada 200 tys. osób. Znaczna część, to kobiety i dzieci. Wiele osób szukało pomocy, ale nie mogło jej nigdzie znaleźć. Często postepowania sądowe trwają latami. A dzięki takim ośrodkom, jakie otwieramy teraz w Polsce, osoby poszkodowane uzyskają pomoc od razu. Taki ośrodek – oferujący kompleksową pomoc ofiarom przestępstw uruchomiliśmy już na obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli – mówił podczas konferencji wiceminister Marcin Warchoł.
Jak zaznaczył, w latach 2019 – 2021 w ramach Funduszu Sprawiedliwości będzie do rozdysponowania 352,5 mln zł. Pieniądze te już są i nadal będą przeznaczane na leczenie, rehabilitację, leki nierefundowane, wyroby medyczne, zakwaterowanie, naukę dzieci w szkołach i przedszkolach, czy opiekę nad dziećmi w żłobkach.

- Na przykład jeśli ktoś stracił osobę bliską i nie jest w stanie sam sobie z tym poradzić, stracił dach nad głową, uległ wypadkowi i potrzebuje pieniędzy na leczenie, rehabilitację, sprzęt medyczny – właśnie na takie sytuacje są te środki w ramach Fundusz Sprawiedliwości – mówił wiceminister Warchoł. I podkreślał, że ofiary przestępstw mogą liczyć na fachową także poza urzędowymi godzinami pracy danych instytucji. - Kończymy z sytuacją, kiedy to jedna instytucja wysyła do drugiej faks, jest po godzinach pracy i sekretariat już nie pracuje, każdy mówi, że wykonał wszytko co należy, ale stała się krzywda ludzka. Ktoś za to odpowiada. Potem media informują, że doszło do kolejnej tragedii związanej z przemocą domową czy jakikolwiek innej. Takich sytuacji już nie będzie, chcemy ich unikać, chcemy je eliminować właśnie z jednej z strony przez pomoc dla ofiary, a z drugiej strony ze względu na szybką egzekucję decyzji jeśli chodzi na przykład o eksmisje sprawcy z lokalu. To szeroka i kompleksowa pomoc. Kończymy z państwem „na faks” na „pismo”, w sytuacji w której jest zagrożenie zdrowia i życia. Państwo to są siły szybkiego reagowania. Ludzie dobrej woli, stalowej woli, dobrego serca, ludzie, którzy będą reagować szybko „na telefon” , bo tak to działa – mówił Marcin Warchoł, do obecnych na sali, zaznaczając, że tak właśnie działa stalowowolski ośrodek.
Punkty pomocy są w każdym powiecie, w sumie jest 60 ośrodków regionalnych i 377 punktów lokalnych. Są także centra specjalistyczne - ośrodki rehabilitacji dla ofiar najciężej poszkodowanych oraz ośrodki specjalistyczne dla dzieci i młodzieży.

Obecna również na konferencji Simona Wójtowicz, koordynator Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli wyjaśniała, że w ramach projektu „Razem Bezpieczniej”, ośrodek oferuje wsparcie i pomoc dla: osób pokrzywdzonych przestępstwem, najbliższych osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkom przestępstwa, a także osobom najbliższym świadkom przestępstwa.
Osoba pokrzywdzona przestępstwem może liczyć na wsparcie w formie m.in.: pomocy prawnej, pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej, pomocy mediatora, finansowania szkoleń i kursów, pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub schronienia, pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów ortopedycznych, kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskaniem świadczeń, kosztów żywności lub bonów żywnościowych, kosztów zakupu odzieży, bielizny, środków czystości. Natomiast świadek przestępstwa – może liczyć na pomoc psychologa, psychiatry i terapeuty. Jeśli to konieczne zapewniona jest pomoc tłumacza języka obcego.

W spotkaniu zorganizowanym w Stalowej Woli wzięli również przedstawiciele innych służb oraz instytucji niosących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami: prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli - Paweł Bronkiewicz, Prokurator Rejonowy w Stalowej Woli - Adam Cierpiatka, dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej – ks. Bogusław Pitucha, komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli - mł. insp. Janusz Śnios, dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Katarzyna Rogala oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Agnieszka Kolba.

 

Radni Rady Powiatu Stalowowolskiego 2018 - 2023