Ruch na szpitalnym lądowisku

W ostatnich tygodniach coraz częściej słychać i widać nad Stalową Wolą śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – To utwierdza mnie w przekonaniu, że wybudowanie lądowiska na szpitalu było potrzebne – komentuje starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Czytaj całość

Zapraszamy na VI Forum Pszczelarskie

Zanim na Politechnikę Rzeszowską wrócą wraz z nowym rokiem akademickim studenci, w pięknej auli działającego w Stalowej Woli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego zgromadzą się po raz kolejny… pszczelarze. To właśnie tu, już 27 września odbędzie się VI Forum Pszczelarskie, pn. „Stalowa pszczoła nie istnieje”.

Czytaj całość

Sosny i piaski – ten krajobraz zachwyca artystów

Pędzlem o Powiecie Stalowowolskim, to hasło już trzeciej edycji ogólnopolskiego pleneru malarskiego zorganizowanego przez Powiat Stalowowolski. Artyści z różnych stron Polski, od 9 do 18 września 2019 roku, tworzą swoje prace w Ośrodku Rehabilitacyjno – Adaptacyjnym Caritas Diecezji Sandomierskiej w Bojanowie.

Czytaj całość

Strażacy rywalizowali w Zaklikowie

8 września w Zaklikowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Całe podium padło łupem strażaków z terenu gminy Zaleszany: zwyciężyła OSP Kotowa Wola, a za nią na podium uplasowały się jeszcze: OSP Skowierzyn oraz OSP Kępie Zaleszańskie.

Czytaj całość

Wiceminister opowiadał o pomocy ofiarom przestępstw

Gospodarzami spotkania byli starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta Mariusz Sołtys. Chwalili oni program, który jest skierowany do osób znajdujących się w trudnej sytuacji, czy to życiowej, czy też finansowej, w jaką popadły jako ofiary przestępstw. A tych przecież nie brakuje. - Rocznie ofiarą przestępstw pada 200 tys. osób. Znaczna część, to kobiety i dzieci. Wiele osób szukało pomocy, ale nie mogło jej nigdzie znaleźć. Często postepowania sądowe trwają latami. A dzięki takim ośrodkom, jakie otwieramy teraz w Polsce, osoby poszkodowane uzyskają pomoc od razu. Taki ośrodek – oferujący kompleksową pomoc ofiarom przestępstw uruchomiliśmy już na obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli – mówił podczas konferencji wiceminister Marcin Warchoł.
Jak zaznaczył, w latach 2019 – 2021 w ramach Funduszu Sprawiedliwości będzie do rozdysponowania 352,5 mln zł. Pieniądze te już są i nadal będą przeznaczane na leczenie, rehabilitację, leki nierefundowane, wyroby medyczne, zakwaterowanie, naukę dzieci w szkołach i przedszkolach, czy opiekę nad dziećmi w żłobkach.

- Na przykład jeśli ktoś stracił osobę bliską i nie jest w stanie sam sobie z tym poradzić, stracił dach nad głową, uległ wypadkowi i potrzebuje pieniędzy na leczenie, rehabilitację, sprzęt medyczny – właśnie na takie sytuacje są te środki w ramach Fundusz Sprawiedliwości – mówił wiceminister Warchoł. I podkreślał, że ofiary przestępstw mogą liczyć na fachową także poza urzędowymi godzinami pracy danych instytucji. - Kończymy z sytuacją, kiedy to jedna instytucja wysyła do drugiej faks, jest po godzinach pracy i sekretariat już nie pracuje, każdy mówi, że wykonał wszytko co należy, ale stała się krzywda ludzka. Ktoś za to odpowiada. Potem media informują, że doszło do kolejnej tragedii związanej z przemocą domową czy jakikolwiek innej. Takich sytuacji już nie będzie, chcemy ich unikać, chcemy je eliminować właśnie z jednej z strony przez pomoc dla ofiary, a z drugiej strony ze względu na szybką egzekucję decyzji jeśli chodzi na przykład o eksmisje sprawcy z lokalu. To szeroka i kompleksowa pomoc. Kończymy z państwem „na faks” na „pismo”, w sytuacji w której jest zagrożenie zdrowia i życia. Państwo to są siły szybkiego reagowania. Ludzie dobrej woli, stalowej woli, dobrego serca, ludzie, którzy będą reagować szybko „na telefon” , bo tak to działa – mówił Marcin Warchoł, do obecnych na sali, zaznaczając, że tak właśnie działa stalowowolski ośrodek.
Punkty pomocy są w każdym powiecie, w sumie jest 60 ośrodków regionalnych i 377 punktów lokalnych. Są także centra specjalistyczne - ośrodki rehabilitacji dla ofiar najciężej poszkodowanych oraz ośrodki specjalistyczne dla dzieci i młodzieży.

Obecna również na konferencji Simona Wójtowicz, koordynator Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli wyjaśniała, że w ramach projektu „Razem Bezpieczniej”, ośrodek oferuje wsparcie i pomoc dla: osób pokrzywdzonych przestępstwem, najbliższych osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkom przestępstwa, a także osobom najbliższym świadkom przestępstwa.
Osoba pokrzywdzona przestępstwem może liczyć na wsparcie w formie m.in.: pomocy prawnej, pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej, pomocy mediatora, finansowania szkoleń i kursów, pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub schronienia, pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów ortopedycznych, kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskaniem świadczeń, kosztów żywności lub bonów żywnościowych, kosztów zakupu odzieży, bielizny, środków czystości. Natomiast świadek przestępstwa – może liczyć na pomoc psychologa, psychiatry i terapeuty. Jeśli to konieczne zapewniona jest pomoc tłumacza języka obcego.

W spotkaniu zorganizowanym w Stalowej Woli wzięli również przedstawiciele innych służb oraz instytucji niosących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami: prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli - Paweł Bronkiewicz, Prokurator Rejonowy w Stalowej Woli - Adam Cierpiatka, dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej – ks. Bogusław Pitucha, komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli - mł. insp. Janusz Śnios, dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Katarzyna Rogala oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Agnieszka Kolba.

 

Radni Rady Powiatu Stalowowolskiego 2018 - 2023