Ministrowie otworzyli nowy blok operacyjny

Nowoczesny blok operacyjny, pracownia endoskopowa oraz centralna sterylizatornia powstały w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. To inwestycja opiewająca na kwotę ponad 25 mln zł.   

Czytaj całość

To nasza wspólna praca

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Czytaj całość

Wielka, błękitna rzeka rowerzystów płynęła niczym San

2. Podkarpacki Rajd Rowerowy Green Velo za nami. Liczący 250 rowerzystów długi, błękitny peleton przypominał chwilami rzekę San, płynącą spokojnie wśród zieleni.

Czytaj całość

Premier na zalanych terenach w Powiecie Stalowowolskim

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w dniu 24 maja teren dotkniętej powodzią gminy Bojanów. We wsi Ruda spotkał się z mieszkańcami oraz walczącymi z wodą strażakami.

Czytaj całość

Ostatnia sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego

 Ryszard Andres, Przewodniczący Rady Powiatu, podziękował wszystkim za wspólną pracę, przedstawił także prezentację podsumowującą pracę samorządu powiatowego.
- W związku z mijającą kadencją naszego samorządu powiatowego, serdecznie dziękuję wszystkim radnym za dotychczasową dobrą, rzetelną i konstruktywną pracę w Radzie Powiatu Stalowowolskiego. Dziękuję wiceprzewodniczącym: Tadeuszowi Samołykowi i Markowi Ujdzie, za pomoc w kierowaniu pracą Rady Powiatu, przewodniczącym stałych komisji za sprawne kierowanie pracami komisji i organizowanie posiedzeń. Dziękuję wszystkim radnym – mówił podczas ostatniej sesji Ryszard Andres.
Przewodniczący podziękował również staroście stalowowolskiemu Januszowi Zarzecznemu, wicestaroście Mariuszowi Sołtysowi i pozostałym członkom Zarządu Powiatu – Andrzejowi Gargasiowi, Alfredowi Rzegockiemu i Markowi Tyzie, za dobrą współpracę przy realizacji zadań spoczywających na samorządzie. Skarbnikowi Elżbiecie Kulpie, sekretarz Helenie Krasoń oraz naczelnikom, kierownikom komórek organizacyjnych, pracownikom obsługi oraz wszystkim pracownikom zatrudnionym w Starostwie Powiatowym za dobrą realizację nałożonych na nich obowiązków. Ponadto kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, służbom, inspekcjom i straży za współpracę z Radą Powiatu i solidne przedstawianie informacji z ich działalności.
Słowa podziękowania trafiły również do przedstawicieli lokalnych mediów, które rzetelnie i obiektywnie przekazywały relacje z posiedzeń Rady Powiatu oraz informowali społeczność lokalną o pracach organów samorządu powiatowego.
- Życzę Państwu, a także mieszkańcom spokoju i poczucia bezpieczeństwa w naszej Małej Ojczyźnie jaką jest Powiat Stalowowolski – powiedział na zakończenie Ryszard Andres.

Marek Ujda, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, w imieniu klubu radnych Forum Mieszkańców Powiatu podziękował przewodniczącemu za brawurowe, skuteczne, szanujące czas i bardzo realistyczne podejście do trudnego zadania, jakim jest prowadzenie sesji, staroście Januszowi Zarzecznemu za życzliwość i to wszytko, co sobą prezentował, także w kategorii kontaktów międzyludzkich.
- Dziękuję również jako pracownik szpitala i lekarz kierujący Odziałem Kardiologicznym II oraz Odziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli za niezwykłe zrozumienie, wyczucie, wręcz ofiarność, jaką Powiat wykazywał w stosunku do szpitala – mówił radny Marek Ujda. Zaznaczył również, że radni pracowali wyjątkowo zgodnie. - Pomimo oczywistych różnic politycznych i światopoglądowych skupiliśmy się na tym, co jest ważne z bardzo dobrym efektem, na który z dumą teraz możemy spojrzeć – powiedział Marek Ujda.

Starosta Janusz Zarzeczny podziękował radnym i Zarządowi Powiatu, a także wszystkim pracownikom starostwa, na których, jak podkreślił – zawsze mógł liczyć.

Radni Rady Powiatu Stalowowolskiego 2018 - 2023