Przebudowa drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne - Zdziechowice w m. Zdziechowice

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne - Zdziechowice w m. Zdziechowice

Zadanie jest dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Celowego  pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Powiat Stalowowolski na realizację przedmiotowego zadania pozyskał dofinansowanie w wysokości 75 % wartości zadania tj. w wysokości 1 286 628 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 715 505 zł.

W ramach projektu  przebudowana zostanie droga powiatowa na odcinku o długości 1750 m.

Zakres prac będzie polegał na wykonaniu:

- przebudowy jezdni ( nawierzchnia wraz z podbudową) – poszerzenie drogi do szer. 5.50 m

- ciągu pieszo-rowerowego o długości 1719m i szer. 2,65m,

- odmulenia istniejących rowów,

- przebudowy istniejących zjazdów,

- poboczy z kruszywa łamanego szer.1,0m

 - wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- przebudowy skrzyżowania z droga gminna nr 101402R Zaklików-Radna Góra.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa.

Przewidywany termin zakończenia zadania 30.10.2020 r.

 

 Harmonogram rzeczowo-finansowy - kliknij aby pobrać