Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu

Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu

 • Naczelnik Wydziału:
  Alicja Mach
  tel. (15) 643 36 06
  pokój 310
  e-mail: mienie (at) stalowowolski.pl

 • Inwestycje i zamówienia publiczne:
  Magdalena Sibiga, Łukasz Lebioda
  Pok. 311
  tel. 15 643 36 27
   
 • Mienie, rozwój powiatu i zamówienia publiczne
  Klaudia Marczak
  Pok. 311
  tel. 15 643 36 27
 • Informatycy
  Krzysztof Zdun, Łukasz Milkus
  Pok. 309
  tel. 15 643 36 01
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sprawy administracyjno - gospodarcze
  Pok. 308
  tel. 15 643 36 28

Do zadań Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu należy w szczególności:

1) w zakresie inwestycji i zamówień publicznych:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,
 2. prowadzenie inwestycji powiatowych określonych w budżecie powiatu,
 3. prowadzenie remontów kapitalnych i bieżących budynków Starostwa,
 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie robót remontowych i inwestycyjnych.

2) w zakresie mienia powiatu:

 1. realizacja polityki powiatu w zakresie gospodarki mieniem powiatu,
 2. gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości,
 3. prowadzenie ewidencji mienia powiatu – budynków, budowli, gruntów oraz dróg powiatowych,
 4. opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących mienia powiatu,
 5. prowadzenie postępowania likwidacyjnego w stosunku do pojazdów przejętych na rzecz powiatu oraz postępowania egzekucyjnego w stosunku do poprzedniego właściciela pojazdu.

3) w zakresie rozwoju powiatu:

 1. opracowywanie materiałów programowych niezbędnych dla określenia strategii, priorytetów, celów i kierunków rozwoju powiatu,
 2. prowadzenie analiz, w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczących struktury społeczno – gospodarczej powiatu,
 3. opracowywanie wspólnie z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, wniosków o dotacje, pożyczki, kredyty na cele związane z rozwojem powiatu, a zwłaszcza na inwestycje,
 4. współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie planowania, utrzymania, remontów i bazy dróg powiatowych.

4) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

 1. zarządzanie budynkami Starostwa,
 2. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych,
 3. prenumerata i rozdzielnictwo wydawnictw urzędowych i prasy,
 4. zaopatrywanie w pieczęcie, tablice i druki,
 5. zaopatrywanie w podstawowy sprzęt biurowy, materiały biurowe i ich wydawanie,
 6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia biurowego,
 7. likwidacja zużytych mebli i sprzętu biurowego.

5. w zakresie informatyzacji Starostwa:

1)    koordynowanie prac związanych z komputeryzacją Starostwa,
2)    nadzór nad wdrażanymi systemami komputerowymi,
3)    wskazywanie kierunków modernizacji eksploatowanych systemów,
4)    wyszukiwanie, opiniowanie i zakup oprogramowania dla potrzeb wydziałów Starostwa,
5)    wdrażanie i nadzór zabezpieczeń systemów informatycznych,
6)    czuwanie nad bezpieczeństwem danych wprowadzanych do systemu informatycznego,
7)    zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,
8)    wykonywanie zadań administratora sieci komputerowej oraz systemów informatycznych i współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Kryzysowego,
9)    nadzór nad działaniem usług internetowych Starostwa,
10)    zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego oraz instruktaż z zakresu obsługi,
11)    współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie systemów informatycznych wdrażanych przez Starostwo,
12)    współdziałanie w tworzeniu i wdrażaniu nowych usług elektronicznych I, II, III i IV rzędu na platformach elektronicznych ePUAP oraz PSeAP,
13)    pomoc w opracowywaniu, moderowaniu i rozwoju serwisu internetowego Starostwa,
14)    współdziałanie przy koordynacji wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Kryzysowego.