Skład i Komisje Rady Powiatu

15. 05. 20

Stałe Komisje Rady Powiatu Stalowowolskiego:

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jaromir Wieprzęć
 2. Zastępca Przewodniczącego – Leokadia Gugała
 3. Sekretarz – Marek Tyza
 4. Zbigniew Gola
 5. Stanisław Czochara

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Przewodnicząca - Aldona Bilska-Kokosińska
 2. Zastępca Przewodniczącego - Stanisław Anioł
 3. Sekretarz - Robert Sałęga
 4. Zofia Ciesielska-Grella

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Przewodniczący - Aleksander Jabłoński
 2. Zastępca Przewodniczącego - Marek Pater
 3. Wojciech Chodorek
 4. Andrzej Gargaś
 5. Józef Gorczyca
 6. Grzegorz Idec
 7. Alfred Rzegocki
 8. Mariusz Sołtys
 9. Janusz Zarzeczny

Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej:

 1. Przewodnicząca - Zofia Ciesielska-Grella
 2. Zastępca Przewodniczącego - Wojciech Korkowski
 3. Ryszard Andres
 4. Dariusz Bańka
 5. Andrzej Gargaś
 6. Zbigniew Gola
 7. Alfred Rzegocki
 8. Mariusz Sołtys
 9. Marek Ujda

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

 1. Przewodniczący Komisji - Marek Tyza
 2. Zastępca Przewodniczącego - Dariusz Bańka
 3. Ryszard Andres
 4. Stanisław Anioł
 5. Aldona Bilska-Kokosińska
 6. Wojciech Chodorek
 7. Barbara Domin
 8. Leokadia Gugała
 9. Wojciech Korkowski
 10. Marek Pater
 11. Marek Ujda
 12. Jaromir Wieprzęć
 13. Janusz Zarzeczny

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

 1. Przewodniczący - Stanisław Czochara
 2. Zastępca Przewodniczącego - Józef Gorczyca
 3. Barbara Domin
 4. Grzegorz Idec
 5. Aleksander Jabłoński
 6. Robert Sałęga