KOMUNIKAT O SKŁADANIU DOKUMENTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ dla petentów

20. 04. 30

Od 4 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli interesanci będą mogli złożyć dokumenty w wersji papierowej do tzw. „wrzutni. Ustawione one zostaną na parterze w budynku urzędu, a skorzystać z nich będzie można od 8:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku.

JAK POPRAWNIE ZŁOŻYĆ DOKUMENT?

- DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ KOMPLETNE I SPAKOWANE W PAKIETY NP. W ZAKLEJONĄ KOPERTĘ, PUDEŁKO

- NA PAKIECIE (KOPERCIE LUB PUDEŁKU) MUSI BYĆ NAPISANA NAZWA WYDZIAŁU, DO KTÓREGO MA TRAFIĆ PAKIET

 CO POWINIEN ZAWIERAĆ SKŁADANY DOKUMENT?

- W SKŁADANYCH DOKUMENTACH (WŁOŻONYCH DO PAKIETU) NALEŻY PODAĆ DANE KONTAKTOWE NP. NR TELEFONU LUB E-MAIL W CELU ŁATWIEJSZEGO KONTAKTU

 CO PO ZŁOŻENIU PAKIETU?

- ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NIE BĘDĄ WYDAWANE PAPIEROWE POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

- PAKIET OD DNIA ZŁOŻENIA BĘDZIE PODDANY KWARANTANNIE – MUSI PRZELEŻEĆ MINIMUM DOBĘ, PO TYM CZASIE BĘDZIE PRZEKAZANY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY DO MERYTORYCZNEGO WYDZIAŁU

 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- DO BUDYNKU INTERESANCI WPUSZCZANI BĘDĄ POJEDYNCZO

- PRZED ZŁOŻENIEM DOKUMENTU NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE ŚRODKIEM DOSTĘPNYM W PUNKCIE ZŁOŻENIA LUB ZAŁOŻYĆ RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE

- NALEŻY MIEĆ ZAŁOŻONĄ MASECZKĘ OCHRONNĄ

- W KOLEJCE PRZED BUDYNKIEM NALEŻY ZACHOWAĆ ODSTĘP POMIĘDZY INNYMI OSOBAMI CO NAJMNIEJ 2 m

- PRZEBYWANIE POZA MIEJSCEM WYZNACZONYM DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW JEST ZABRONIONE

- INTERESANCI PROSZENI SĄ O PRZYNOSZENIE WŁASNYCH DŁUGOPISÓW