Komunikat Dyrekcji Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dot. obecnej sytuacji

20. 10. 19

Dyrekcja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli informuje, o obecnej sytuacji w placówce.