Zawiadomienie o pracach geodezyjnych na terenie trzech gmin

19. 02. 26

Starosta Stalowowolski zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów wybranych obrębów ewidencyjnych na terenie:

Gminy Bojanów

Gminy Pysznica

Gminy Zaleszany