Referat Publicznego Transportu Zbiorowego

 •  Kierownik Referatu:

  Katarzyna Wieprzęć
  tel. (15) 643 36 09
  pokój 202
  e-mail: k.wieprzec (at) stalowowolski.pl

  Publiczny Transport Zbiorowy:

  Piotr Dąbrowski

  Pok. 202
  tel. 15 643 36 09

  Do zadań Referatu Publicznego Transportu Zbiorowego należy w szczególności:

  1. analiza potrzeb przewozowych i planowanie zadań przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie Stalowowolskim oraz Powiecie Niżańskim,
  2. realizacja Planu Transportowego i jego aktualizacja,
  3. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania dotyczącego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Stalowowolskim i Powiacie Niżańskim,
  4. przygotowanie propozycji opłat za przewóz i innych opłat wynikających z prawa przewozowego za usługi świadczone przez operatora w zakresie publicznego transportu drogowego,
  5. prowadzenie spraw dotyczących wydawania, cofania potwierdzenia zgłoszenia przewozów przedsiębiorcy,
  6. prowadzenie spraw dotyczących realizacji usług przez operatora i przewoźnika w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  7. współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
  8. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i aktualizacją rozkładów jazdy w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
  9. administrowanie systemem informacji dla pasażera,
  10. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
  11. opracowywanie regulaminów określających warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy,
  12. wdrażanie regulaminów w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Stalowowolski,
  13. wykonywanie kontroli przestrzegania przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
  14. współpraca z służbami związanymi z transportem publicznym, w tym m.in. Inspekcją Transportu Drogowego oraz Policją,
  15. współpraca z Powiatem Niżańskim w zakresie realizacji zadań dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
  16. przekazywanie właściwemu Ministrowi oraz Marszałkowi Województwa Podkarpackiego informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
  17. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją należących do właściwości Powiatu lub Starosty zadań dotyczących publicznego transportu zbiorowego określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub aktach normatywnych wydanych przez organy Powiatu Stalowowolskiego lub Starostę Stalowowolskiego.
  18. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.
  19. dokonywanie uzgodnień w zakresie planowanego przebiegu linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar powiatu, jednakże nie wykraczających poza obszar województwa.