Aldona Bilska-Kokosińska

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego.