Aleksander Jabłoński

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.