Stanisław Czochara

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, członek Komisji Rewizyjnej.