Stanisław Anioł

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego.