Leokadia Gugała

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.