Współpraca Regionalna

15. 05. 22

Współpraca z Powiatem Bełchatowskim

9 grudnia 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli podpisano umowę partnerską pomiędzy Powiatem Stalowowolskim, a Powiatem Bełchatowskim. Dotyczy ona wzajemnej współpracy w następujących dziedzinach: rozwój przedsiębiorczości, transport, ochrona środowiska, edukacja, kultura oraz sport.

Powiat Bełchatowski położony jest w centrum Polski, w województwie łódzkim i zamieszkuje go ponad 113 tysięcy osób. Ma obszar 971 kilometrów kwadratowych i obejmuje dwie aglomeracje miejskie: Bełchatów i Zelów oraz sześć gmin wiejskich: Drużbice, Bełchatów, Kleszczów, Kluki, Szczerców i Rusiec.

W życiu gospodarczym powiatu dominuje przemysł wydobywczy i energetyczny. Znajduje się tu Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”, która prowadzi eksploatację węgla brunatnego dla potrzeb pobliskiej Elektrowni "Bełchatów". Całkowite zasoby węgla brunatnego wynoszą ok. 2 mld ton i są podzielone na trzy pola : "Bełchatów", "Szczerców" i "Kamieńsk". Eksploatowane i wykorzystywane są również surowce towarzyszące jak : piaski, żwiry, iły czy kreda jeziorna. Elektrownia Bełchatów jest największą w Polsce i Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym.

Powiat Bełchatowski to jednak nie tylko przemysł. Znajduje się tu wiele kompleksów leśnych i zbiorników wodnych, co sprzyja rozwojowi agroturystyki. Na turystycznym szlaku można natknąć się na wiele zabytkowych kościołów i urokliwych zespołów dworsko-parkowych. W powiecie dostępnych jest w sumie 1000 miejsc noclegowych, w tym 350 o wysokim standardzie. Wszystko to stwarza znakomite warunki dla turystyki.

Władze powiatu bełchatowskiego ogromną uwagę przywiązują do kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Od wielu lat realizowany jest plan zmiany wizerunku regionu, który dotychczas kojarzony był jedynie z ogromną kopalnią odkrywkową węgla brunatnego oraz pobliską elektrownią. Służą temu liczne inicjatywy proekologiczne.
Dzięki rozbudowanej i ciągle rozbudowywanej infrastrukturze sportowej w powiecie funkcjonuje baza sportowa, do której zaliczyć należy: baseny, hale sportowe, stadion ze sztucznym oświetleniem, boiska z syntetyczną nawierzchnią oraz korty tenisowe. W samym Bełchatowie zlokalizowane jest Powiatowe Centrum Sportu, na terenie którego funkcjonują sezonowo: lodowisko, korty tenisowe, boiska do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i nożną.

Dbając o kondycję i bezpieczeństwo mieszkańców powiat sukcesywnie rozbudowuje trasy rowerowe. Z inicjatywy władz samorządu powiatowego zostały oddane do użytku dwie ścieżki rowerowe, do których należą: sześciokilometrowy odcinek od Domiechowic do Parzna znajdujący się po zachodniej stronie powiatu oraz ponad ośmiokilometrowy odcinek ścieżki z Bełchatowa do największych ośrodków wypoczynkowych powiatu – Wawrzkowizny i Słoku na południowej stronie regionu.

Powiat Bełchatowski w obiektywie:

 


Współpraca polsko - ukraińska

W poszukiwaniu źródeł finansowania różnych projektów z programów unijnych, dotyczących ściany wschodniej, Starosta Stalowowolski podjął starania nawiązania współpracy sąsiedzkiej pomiędzy Ukrainą, Białorusią i Polską. Nawiązano pierwsze kontakty z Rejonem Radechowskim na Ukrainie, będącym odpowiednikiem powiatu stalowowolskiego.

Goście z Ukrainy zadeklarowali chęć uczestnictwa w tym trójstronnym porozumieniu i wspólnego sięgania po środki unijne. Widzą również możliwość nawiązania bliskich kontaktów ze stroną białoruską. 05.09.2008r. została parafowana umowa o wzajemnej partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Stalowowolskim , a Radechowską Radą Rejonu. Umowa dotyczy współpracy na polu m.in. gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym.

Współpraca polsko - ukraińsko - białoruska

Celem współpracy międzynarodowej jaki postawił sobie powiat stalowowolski jest wspieranie aktywnej polityki Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów na Wschodzie, wzmacnianie idei społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, a także inicjowanie i udział w dyskusji publicznej na temat spraw międzynarodowych. Mając te względy na uwadze w minionym roku z inicjatywy starosty stalowowolskiego nawiązano pierwsze kontakty z powiatem radechowskim na Ukrainie, a 30.09.2009 r. do współpracy dołączył powiat iwanowski na Białorusi. 30.09.2009 r w MDK odbyła sie uroczystość podpisania umowy o partnerskiej współpracy, pomiedzy regionami, która ma umożliwić wspólne sięganie po środki unijne, przeznaczone dla ściany wschodniej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.