To nasza wspólna praca

19. 06. 18

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Udzielenie absolutorium poprzedziło przyjęcie Raportu o Stanie Powiatu za 2018 rok. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji absolutoryjnej. Jak wyjaśniał starosta Janusz Zarzeczny, jest to nowy dokument, który po raz pierwszy został opracowany. Ukazuje on obraz powiatu, jego działalność, a także działalność jednostek podległych.

Podczas głosowania radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.
- W imieniu Zarządu chciałbym podziękować za poparcie naszych wspólnych inicjatyw. Wszystko co robimy jako Zarząd, robimy to z poparciem Państwa. Jest to nasz wspólny sukces – mówił starosta dziękując radnym za udzielone absolutorium. Zaznaczał, że poprzedni rok był dosyć trudny, obfitował w bardzo poważne inwestycje. Największą była budowa nowego bloku operacyjnego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. W tym roku zadanie to zostało sfinalizowane. Ponadto było realizowanych szereg innych inwestycji, m.in. drogowych, które udało się wykonać także dzięki pozyskanym środkom z zewnątrz.

DSC_0636.jpg DSC_0642.jpg DSC_0644.jpg